Монгол Улсын эрхзүйн түүхэн баримт бичгүүдийн судалгаа

 

Зам тээврийн осол, хэргийг 1925 онд шийдвэрлэж байсан түүхэн баримт

 

Монгол Улсын анхны «Замын хөдөлгөөний дүрэм» /1925 он/

 

Уурын тэрэг ба мотоциклыг хэрхэн эдэлж хэрэглэх тухай дүрэм /1930 он/

 

Монгол Улсын хилээр уурын тэрэг ба мотоциклыг оруулж авчрах явдлыг журамлах тухай дүрэм /1930 он/

 

Жолоочийн мэргэжлийн улсын шалгалтын комиссын анхны дүрэм /1931 он/

 

Уурын тэрэг ба мотоциклд тавигдах техникийн шаардлагын тухай анхны дүрэм /1931 он/

 

Тээврийн хэрэгслээс хураах татварын тухай хууль /1932 он/

 

Жолооч нарын сахилгыг дээшлүүлэх тухай Ерөнхий сайдын тушаал /1934 он/

 

Замын цагдаагийн албаны анхны дотоод дүрэм /1936 он/

 

Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр нааш цааш явах зорчих явдлын эмх журмыг олох тухай заавар /1936 он/

 

Машин тэргээр явж үл болох ба машин тэргийг зогсоож үл болох гудамжуудыг тодорхойлсон зарлал /1936 он/

 

Жолооч нарын сахилгыг дээшлүүлэх тухай Ерөнхий сайдын тушаал /1936 он/

 

Тээврийн яамыг анх байгуулсан тухай тогтоол ба Тээврийн яамны анхны дүрэм /1940 он/

 

Төмөр замын гармаар нэвтрэх тухай СнЗ-ийн 1943 оны тогтоол

 

Улсын авто техникийн хэргийг шалган байцаах албаны дүрэм /1985 он/

 

Жолооч бэлтгэх талаар авах арга хэмжээний тухай СнЗ-ийн 1988 оны тогтоол

 

««..Буцах