Багачуудад зориулсан

«Замын хөдөлгөөний дүрэм»

1.

Тээвэр гэж юу вэ?

2.

Тээврийн хэрэгсэл гэж юу вэ?

3.

Зам гэж юу вэ?

4.

Зорчих хэсэг гэж юу вэ?

5.

Замын хөдөлгөөнд оролцогчид гэж хэн бэ?

6.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах хэрэгслүүд

7.

Замын тэмдэг ба тэмдэглэл

8.

Замын дагуу явганаар зорчих журам

9.

Зам хөндлөн гарахад зориулсан элементүүд

10.

Зохицуулдаг гарцаар зам хөндлөн гарах журам

11.

Зохицуулдаггүй гарцаар зам хөндлөн гарах журам

12.

Явган хүний гарцгүй замын зорчих хэсгээр хөндлөн гарах журам

13.

Явган зорчигчид хориглох зүйлс

14.

Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг

 

 

Зугаатай агшин

-

Үгийн сүлжээ

-

Дууны үг

-

Шүлэг

 

 

««..Буцах