Монгол Улсын автотээврийн хэрэгслийн тоон судалгаа

1929-2008 онд улсын хэмжээнд тоологдсон автомашины тоо

2003-2008 онд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн тоо

2002-2007 онуудад нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн тоо

2003-2008 онд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн автомашиныг жолооны хүрдний байрлалаар нь ангилсан тоон үзүүлэлт

2001-2007 онуудад импортоор оруулж ирсэн тээврийн хэрэгслийн тоон үзүүлэлт

 

2007 онд Монгол Улсын хэмжээнд явагдсан тээврийн хэрэгслийн тооллогын дүн

1.

Аймгийн хэмжээнд:

 

- Автомашины тоон үзүүлэлт

 

- Мотоциклын тоон үзүүлэлт

 

- Тракторын тоон үзүүлэлт

 

- Чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

 

- Нэгдсэн тоон үзүүлэлт

2.

Нийслэлийн хэмжээнд:

 

- Автомашины тоон үзүүлэлт

 

- Мотоциклын тоон үзүүлэлт

 

- Тракторын тоон үзүүлэлт

 

- Чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

 

- Нэгдсэн тоон үзүүлэлт

3.

Улсын хэмжээнд:

 

- Автомашины тоон үзүүлэлт

 

- Мотоциклын тоон үзүүлэлт

 

- Тракторын тоон үзүүлэлт

 

- Чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

 

- Нэгдсэн тоон үзүүлэлт

 

 

««..Буцах